Responsive Ad Area

Activity

  • Caz posted an update in the group Group logo of TerminatorTerminator 2 years, 7 months ago

    De onderhavige uitvinding levert virusachtige deeltjes (VLP’s) die zijn afgeleid van coronavirussen en die op verschillende manieren zijn gemodificeerd, genoomtechnisch of wat betreft hun eiwitsamenstelling, waardoor aan hun oppervlak diverse biologische of doelmoleculen worden blootgelegd en/of waardoor binnen de deeltjes moleculen met biologische activiteit worden vervoerd die moeten worden beschermd of afgeschermd en/of die genomen bevatten waaruit delen van de authentieke coronavirusgenen of -sequenties zijn verwijderd of gewijzigd of waarin vreemde genen of sequenties zijn opgenomen. De VLP’s kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als systemen voor de gerichte toediening van therapeutische agentia in het lichaam of kunnen worden gebruikt als vaccin of als antigeen in diagnostische tests.