Responsive Ad Area

Activity

  • Caz posted an update 3 months ago

    Socialize được thiết kế để tạo social network và các website cộng đồng và thêm forum vào WordPress.

    Nếu bạn muốn tìm thêm tính năng social network hay community trên website forum của mình hoặc bạn chỉ đang tìm kiếm một theme tương thích với bbPress, Socialize là một lựa chọn phù hợp. Bạn cũng có tùy chọn sử dụng plugin BuddyPress để thêm các tính năng tương tác và tập trung vào cộng đồng hơn nữa vào website của bạn.

    Với BuddyPress và bbPress, bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi bật user profile front-end, private message, các nhóm thảo luận, cũng như nhiều tính năng tương tác khác.